Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen

De Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen bundelen hun krachten. Als associatie dragen zij samen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen in de langdurige zorg en aan het versterken van hun positie in de samenleving.

Binnen iedere aangesloten Academische Werkplaats staat samenwerking tussen praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen centraal. Gezamenlijk bevorderen de Academische Werkplaatsen een landelijke en dynamische infrastructuur voor het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis. Kennisvragen op het gebied van de gezondheid, het functioneren en de participatie van mensen met beperkingen en hun omgeving staan hierbij centraal.