Over de Associatie

De Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen hebben hun krachten gebundeld. Als Associatie dragen de werkplaatsen samen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen in de langdurige zorg en aan het versterken van hun positie in de samenleving.

Er zijn acht academische werkplaatsen aangesloten bij de Associatie. Binnen iedere aangesloten academische werkplaats staat samenwerking tussen praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen centraal. Gezamenlijk bevorderen de academische werkplaatsen een landelijke en dynamische infrastructuur voor het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis. Kennisvragen op het gebied van de gezondheid, het functioneren en de participatie van mensen met beperkingen en hun omgeving staan hierbij centraal.

De Associatie heeft in een gezamenlijk positioning statement de basis vastgelegd voor de onderlinge samenwerking en de manier waarop de partners onderzoek uitvoeren.

Organisatiestructuur

De Associatie is een samenwerking van acht academische werkplaatsen. Er is minimaal vier keer per jaar een partneroverleg. Daarnaast is er een Dagelijks Bestuur (DB), bestaande uit een voorzitter en twee leden. Het DB overlegt maandelijks en bestaat uit:

Prof. Dr. Petri Embregts
DB, Associatie, Voorzitter
AWVB
Prof. Dr. Carlo Schuengel
DB, Associatie, Lid
Viveon
Prof. Dr. Geraline Leusink
DB, Associatie, Lid
Sterker op eigen benen