Extra aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking tijdens Covid-19

Mensen met een verstandelijke beperking lopen een verhoogd risico op een ernstig verloop van Covid-19. Onderzoek laat tevens zien dat mensen met een verstandelijke beperking hard worden geraakt door de maatregelen die zijn genomen om hen te beschermen. Door het (grotendeels) wegvallen van werk hebben zij minder sociale contacten en voelen zij zich vaak eenzamer. Ook vinden zij het lastig om de steeds veranderende maatregelen te begrijpen en zich eraan te houden.

De Associatie Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen, Vilans, VGN en ZonMw hebben in november 2021 een gezamenlijke brief gestuurd aan het Ministerie van VWS, de Tweede Kamer, het OMT en het RIVM. In deze brief roepen zij op om hun kennis en expertise te benutten om mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals zo goed mogelijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld met toegankelijke praktische kennis, boostervaccinaties en het in kaart brengen van risico’s en mogelijkheden.

Prof. Embregts, voorzitter van de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen en hoogleraar van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo) legt in een gezamenlijk interview met Mirella Minkman, bestuurder bij Vilans, uit waarom deze extra aandacht noodzakelijk is.