Kennisvragen COVID-19

Iedereen is hard aan het werk om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Niet alleen de curatieve zorg speelt hierin een cruciale rol, maar ook onze partnerorganisaties die zorg verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking.

De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen wil zorgorganisaties hierin graag ondersteunen. Dat doen we door vragen van zorgorganisaties over het Corona-virus en de gevolgen hiervan voor de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking op korte termijn te beantwoorden. Wetenschappers van alle aangesloten Academische Werkplaatsen verzamelen hiervoor samen recente wetenschappelijke kennis uit  binnen- en buitenland.

Op deze webpagina vindt u de kennisvragen vanuit onze partnerorganisaties die al beantwoord zijn, onderverdeeld in de thema’s gedrag, gezondheid en participatie.

Nieuwe vragen kunnen hier worden ingestuurd.

Vragen worden zo spoedig mogelijk door ons beantwoord. Het antwoord wordt zowel rechtstreeks aan de vraagsteller gestuurd, als op deze website gepubliceerd.

Wij wensen iedereen veel sterkte en wijsheid, in goede gezondheid.

Namens de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen,
Prof. Petri Embregts

 • Gedrag
 • Wat zijn effectieve methoden om mensen met een licht verstandelijke beperking zelf ervoor te laten kiezen om zich strikt te houden aan de COVID-19 maatregelen?

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze PDF.

   

 • Kunnen jullie een eenvoudig instrument ontwikkelen om de kwaliteit van leven in de woning in kaart te brengen? (in de huidige situatie van het Corona-virus).

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze PDF.

 • Welke ondersteuning is voorhanden voor ouders van kinderen met complexe zorgbehoeften die nu zonder zorg en onderwijs thuis zitten?

  Vanuit ouders van wie kinderen met complexe zorgbehoeften nu zonder zorg en onderwijs thuis zitten, kwam de vraag wat er voor hen wordt gedaan. Omdat ouders, in tegenstelling tot zorgorganisaties of scholen geen corona crisisteam hebben, is deze vraag opgepakt vanuit de Associatie van Academische Werkplaats Verstandelijke Beperkingen. In deze PDF staat hiervan een nadere uitwerking.

 • Welke eHealth producten zijn evidence-based voor mensen met een verstandelijke beperking (zowel residentieel als in de gemeenschap; bij jongeren en volwassenen)? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor online behandeling?

  Het antwoord op dit bericht staat beschreven in deze PDF.

 • Advies met betrekking tot de Coronavirus-COVID-19 is dat fysiek contact zoveel mogelijk moet worden vermeden. Hoe kun je dan verbinding met cliënten maken, zeker als mensen én een verstandelijke beperking én slechtziend of blind zijn?

  Het antwoord op dit bericht staat beschreven in deze PDF.

 • De programma’s van de meeste cliënten zijn niet zoals gebruikelijk. Dit kan onrust bij cliënten geven maar mogelijk ook onderprikkeling. Welke opties zien jullie om een afwisselend dagprogramma te realiseren?

  Het antwoord op dit bericht staat beschreven in deze PDF.

   

 • Wat zijn de kwaliteit, validiteit en betrouwbaarheid van verschillende gezondheidsapps en –websites gerelateerd aan het COVID-19 virus (Corona)?

  Het antwoord op dit bericht staat beschreven in deze PDF.

 • Gezondheid
 • Hoe zit het met toepassen van bv benzodiazepine of antipsychotica bij een cliënt die besmet is met corona in verband met mogelijke ademhalingsproblemen?

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze PDF.

 • Hoe kan je kwetsbaarheid op een betrouwbare manier meten bij mensen met een VB, wanneer dat gewenst zou zijn voor beslissingen rondom ziekenhuisopname en/of IC behandeling?

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze PDF.

 • Zijn blaren op de tong beschreven bij COVID-19? Wat zijn alle up-to-date symptomen die worden beschreven bij COVID-19?

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze PDF.

 • Wat is er bekend over het (zelf) steriliseren van mondmaskers in een autoclaaf of op een andere manier hergebruiken van mondmaskers die toepasbaar is binnen zorgorganisaties?

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze PDF.

 • Welke mogelijke scenario's kunnen er worden opgesteld voor het verloop van Corona in Nederland?

  Het antwoord op dit bericht staat beschreven in deze PDF.

 • Er gaan berichten rond dat Vitamine C zou helpen bij het milder laten verlopen van COVID-19. Klopt dit?

  Het antwoord op dit bericht staat beschreven in deze PDF.

 • Participatie
 • Wat is er uit wetenschappelijk onderzoek bekend over de impact voor cliënten in de gehandicaptenzorg van het langdurig geen bezoek kunnen ontvangen als gevolg van de coronacrisis?

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze PDF.