COVID-19 kennisvragen

Wetenschappelijke samenvattingen

Gedrag

 • Wat is er bekend over het effect van de coronamaatregelen op probleemgedrag en functioneren van mensen met verstandelijke beperkingen in instellingen voor langdurige zorg?

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze PDF.

 • Hoe kunnen broers en zussen ondersteund worden bij hun angst over eventuele besmetting van hun broer/zus met ZEVVB via hen nu scholen weer opengaan?

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze PDF.

 • Wat de mogelijke impact van deze crisis is op het fysieke, mentale en sociale functioneren van personen met een verstandelijke beperking?

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze PDF.

 • Wat zijn mogelijke gevolgen van deze crisis op het psychologisch welbevinden van medewerkers en hoe kunnen we na de crisis onze medewerkers zo goed mogelijk begeleiden?

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze PDF.

 • Wat zijn effectieve methoden om mensen met een licht verstandelijke beperking zelf ervoor te laten kiezen om zich strikt te houden aan de COVID-19 maatregelen?

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze PDF.

   

 • Kan er een eenvoudig instrument ontwikkeld worden om de kwaliteit van leven in de woning in kaart te brengen? (in de huidige situatie van het Coronavirus).

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze PDF.

 • Welke eHealth producten zijn evidence-based voor mensen met een verstandelijke beperking, en aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor online behandeling?

  Het antwoord op dit bericht staat beschreven in deze PDF.

 • Hoe kan er verbinding met cliënten gemaakt worden als fysiek contact zoveel mogelijk moet worden vermeden, zeker als mensen én een verstandelijke beperking én slechtziend of blind zijn?

  Het antwoord op dit bericht staat beschreven in deze PDF.

 • Wat zijn de mogelijkheden om een afwisselend dagprogramma voor cliënten te realiseren, om onrust en onderprikkeling te voorkomen?

  Het antwoord op dit bericht staat beschreven in deze PDF.

   

 • Wat zijn de kwaliteit, validiteit en betrouwbaarheid van verschillende gezondheidsapps en –websites gerelateerd aan het COVID-19 virus (Corona)?

  Het antwoord op dit bericht staat beschreven in deze PDF.

Gezondheid

 • Is smaak- en geurverlies bij COVID-19 een symptoom van enige relevantie?

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze pdf.

 • Wordt de verspreiding van het Coronavirus versterkt door de inzet van een airco?

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze pdf.

 • Is een doorzichtige gezichtsbescherming (face-shield) een veilig alternatief ter vervanging van een mondmasker?

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze pdf.

 • Zijn kinderen met EMB, net als kinderen zonder EMB, minder vatbaar voor het Coronavirus en ervaren zij eveneens mildere klachten?

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze PDF.

 • Wat is uit wetenschappelijk onderzoek bekend over de medische impact van het coronavirus voor cliënten en medewerkers in de gehandicaptenzorg?

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze PDF.

 • Waarom zijn obesitas patiënten in de meerderheid (meer dan 60%!) op de IC’s met coronabesmetting. En geldt dit ook voor andere ziektes of medicijngebruik?

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze PDF.

 • Hoe zit het met toepassen van bv benzodiazepine of antipsychotica bij een cliënt die besmet is met corona in verband met mogelijke ademhalingsproblemen?

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze PDF.

 • Hoe kan je kwetsbaarheid op een betrouwbare manier meten bij mensen met een VB, wanneer dat gewenst zou zijn voor beslissingen rondom ziekenhuisopname en/of IC behandeling?

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze PDF.

 • Zijn blaren op de tong beschreven bij COVID-19? Wat zijn alle up-to-date symptomen die worden beschreven bij COVID-19?

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze PDF.

 • Wat is er bekend over het (zelf) steriliseren van mondmaskers in een autoclaaf of op een andere manier hergebruiken van mondmaskers die toepasbaar is binnen zorgorganisaties?

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze PDF.

 • Welke mogelijke scenario’s kunnen er worden opgesteld voor het verloop van Corona in Nederland?

  Het antwoord op dit bericht staat beschreven in deze PDF.

 • Helpt Vitamine C bij het milder laten verlopen van COVID-19?

  Het antwoord op dit bericht staat beschreven in deze PDF.

Participatie

 • Op welke manier kunnen we de anderhalve meter maatschappij binnen de VG-sector zo goed mogelijk vormgeven, met name voor het lagere niveau voor de dagelijkse zorg en invulling van bezoek?

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze PDF.

 • Wat is er uit wetenschappelijk onderzoek bekend over de impact voor cliënten in de gehandicaptenzorg van het langdurig geen bezoek kunnen ontvangen als gevolg van de coronacrisis?

  Het antwoord op deze vraag staat beschreven in deze PDF.

 • Wat wordt er voor ouders van wie kinderen met complexe zorgbehoeften nu zonder zorg en onderwijs thuis zitten gedaan?

  Vanuit ouders van wie kinderen met complexe zorgbehoeften nu zonder zorg en onderwijs thuis zitten, kwam de vraag wat er voor hen wordt gedaan. Omdat ouders, in tegenstelling tot zorgorganisaties of scholen geen corona crisisteam hebben, is deze vraag opgepakt vanuit de Associatie van Academische Werkplaats Verstandelijke Beperkingen. In deze PDF staat hiervan een nadere uitwerking.