De Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid ontwikkelt kennis en interventies die de sociale relaties van mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking aantoonbaar verbeteren. Dat gebeurt langs de hoofdlijnen: 
-Preventie, verstoorde relaties voorkomen
-Signaleren/interpreteren gedrag en stress
-Bevorderen/verbeteren sociale relaties
-Herstellen van verstoorde relaties

Laatste nieuws