Kennis over sociale netwerken van mensen met verstandelijke beperkingen geïnventariseerd

De Associatie Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen heeft op verzoek van de minister van VWS in kaart gebracht welke recente onderzoekskennis er is over sociale netwerken van mensen met een verstandelijke beperking, zoals familienetwerken van mensen met een (licht) verstandelijke beperking, ondersteuningsrelaties met ouders en broers/zussen en de rol van zorgprofessionals in het netwerk.

Uit wetenschappelijke onderzoek blijkt dat de helft van de mensen met een verstandelijke beperking zich chronisch eenzaam voelt. Leeftijd speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe ouder de persoon met een verstandelijke beperking is, hoe kleiner het familienetwerk en hoe meer kans dat zorgprofessionals hun netwerk vormen. Daarnaast blijkt het netwerk beperkter naarmate de verstandelijke beperking ernstiger is. Ook blijkt dat jongeren met een licht verstandelijke beperking over het algemeen minder goed in staat zijn om een netwerk met leeftijdsgenoten op te bouwen dan jongeren zonder licht verstandelijke beperking.

De minister van VWS neemt de uitkomsten van deze inventarisatie mee bij de inrichting van nieuwe programma’s voor onderzoek en het stimuleren van het gebruik van bestaande methodieken en interventies.  

De hoofdpunten uit de inventarisatie binnen recent Nederlands onderzoek naar de sociale netwerken van mensen met een verstandelijke beperking zijn beschreven in een factsheet.


Hier vind je de link naar de Kamerbrief met de inventarisatie en het factsheet.