De VBGG richt zich op mensen met een verstandelijke beperking en psychische aandoeningen en/of moeilijk verstaanbaar gedrag in de eerstelijnszorg, specialistische GGZ en langdurige VB-zorg. Thema’s zijn:
-Diagnostiek
-Probleemsignalering en communicatie
-Behandeling en medicatie
-Organisatie en samenwerking

Laatste nieuws