In het onderzoeksprogramma van het Ben Sajet Centrum staat het verbeteren en innoveren van de kwaliteit van zorg en leven voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking centraal. Het richt zich vooral op participatie, sociale relaties en de vraag hoe mensen met lichtere en zwaardere problematiek zich in de grote stad staande weten te houden.

Laatste nieuws