Partnerorganisaties

De onderstaande academische werkplaatsen maken deel uit van de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Voor meer informatie over de deelnemende academische werkplaatsen kunt u klikken op onderstaande logo’s.

De AWVB draagt bij aan kwaliteit van leven en optimalisering van zorg/ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking, om hun plek in de samenleving te versterken. We ontwikkelen kennis en vertalen die in kennisproducten over:   
-Eigen regie en ervaringsdeskundigheid
-Familie
-Kwaliteitszorg en vakmanschap
-E-health

Prof. Dr. Petri Embregts

Viveon draagt bij aan de ontwikkeling en de omgeving van mensen met een verstandelijke beperking, voor een goed leven. Projecten, data en infrastructuur dragen bij aan passende zorg rond de thema’s:
-Autonomie en Vrijheid
-Gezin, Zorg en Levensloop
-Ontwikkelen en Leren

Prof. Dr. Carlo Schuengel

Sterker op eigen benen werkt samen aan het verbeteren van de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen we met wetenschappelijk onderzoek naar geneeskunde en gezondheid, door het inzetten van de expertise van de arts verstandelijke gehandicapten in de praktijk en via onderwijs aan zorgprofessionals en studenten geneeskunde.

Prof. Dr. Geraline Leusink en Dr. Ir. Jenneken Naaldenberg

GOUD draagt met wetenschappelijk onderzoek bij aan de gezondheid van en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit doen we door een brug te slaan tussen theorie en praktijk op de thema’s:
-Activiteit, fitheid, bewegingsapparaat
-Cardiovasculaire gezondheid
-Kwetsbaarheid
-Psychologisch welzijn, slaap
-Voeding, voedingstoestand, slikken

Dr. Dederieke Maes-Festen

De Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid ontwikkelt kennis en interventies die de sociale relaties van mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking aantoonbaar verbeteren. Dat gebeurt langs de hoofdlijnen: 
-Preventie, verstoorde relaties voorkomen
-Signaleren/interpreteren gedrag en stress
-Bevorderen/verbeteren sociale relaties
-Herstellen van verstoorde relaties

Prof. Dr. Paula Sterkenburg

De Academische Werkplaats EMB draagt bij aan verbetering van kwaliteit van bestaan van kinderen en volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EMB) en hun gezinnen. Uniek is de samenwerking met naasten en zorgprofessionals binnen kennis- en onderwijsontwikkeling over de onderzoeksthema’s participatie, geestelijke & lichamelijke gezondheid, en gedrag.

Prof. Dr. Annette van der Putten

De VBGG richt zich op mensen met een verstandelijke beperking en psychische aandoeningen en/of moeilijk verstaanbaar gedrag in de eerstelijnszorg, specialistische GGZ en langdurige VB-zorg. Thema’s zijn:
-Diagnostiek
-Probleemsignalering en communicatie
-Behandeling en medicatie
-Organisatie en samenwerking

Dr. Gerda de Kuijper

In het onderzoeksprogramma van het Ben Sajet Centrum staat het verbeteren en innoveren van de kwaliteit van zorg en leven voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking centraal. Het richt zich vooral op participatie, sociale relaties en de vraag hoe mensen met lichtere en zwaardere problematiek zich in de grote stad staande weten te houden.

Prof. Dr. Xavier Moonen