Tweede Researchdag Associatie van Academische Werkplaatsen VB

De tweede editie van de Researchdag van de Associatie van Academische Werkplaatsen VB (AAWVB) vond plaats op 16 juni 2022 in Zwolle. De dag stond in het teken van kennisdelen en ontmoeten.

Ruim 120 medewerkers en ervaringsdeskundigen vanuit de verschillende academische werkplaatsen verzamelden zich voor een inhoudelijk programma, bestaande uit plenaire sprekers en interessante workshops. De organisatie van deze tweede editie lag in handen van de Academische Werkplaats EMB.

Prof. dr. Annette van der Putten heette iedereen welkom. Daarna volgde een bijdrage van Bas Ruyssenaars over het leren van fouten, onder de noemer ‘Briljante Mislukkingen’. De plenaire opening werd afgesloten door prof. dr. Petri Embregts (voorzitter Dagelijks Bestuur Associatie van Academische Werkplaatsen VB) met een inspirerende terugblik op de ontstaansgeschiedenis van de Associatie. Ook lanceerde zij de vernieuwde website van de Associatie, die aansluit bij de ambities voor de toekomst. Vervolgens gingen de deelnemers uiteen in diverse workshops. Daarin werd bijvoorbeeld overstijgend gekeken naar implementatie, inclusief onderzoek en het vormgeven van onderwijs. Er werden ook praktische handvatten aangereikt over onderzoeksmethoden en het inzetten van ict. Iedere workshop werd gegeven door medewerkers van verschillende werkplaatsen, waaronder de ervaringsdeskundigen. Daarmee werd goed zichtbaar dat er veel dwarsverbanden zijn tussen de werkplaatsen. Tijdens de plenaire afsluiting gaf prof. dr. Carlo Schuengel (lid Dagelijks Bestuur) een overzicht van de huidige onderzoekslijnen van alle werkplaatsen. 

Tussen de bedrijven door was er voldoende gelegenheid om bij te praten, de contacten aan te halen en nieuwe collega’s te ontmoeten. Bijvoorbeeld tijdens een (lunch)wandeling door Zwolle, de diverse pauzes tussen de workshops en de afsluitende borrel.

De aanwezigen hebben de PowerPoints van alle workshops en lezingen toegezonden gekregen. Deze zijn ook beschikbaar voor niet-deelnemers en hier op te vragen.